Pokud jste na začátku své cesty, máte skvělý nápad a chcete prorazit, (sebe)prezentace je pro váš úspěch naprosto klíčová. Ing. Lukáše Hrdličku, BA(Hons.), mentora a konzultanta Impact Hub 100-day Challenge z firmy Presenation s.r.o. jsme proto požádali o profesionální pohled na věc.

1. Dobré slidy prezentaci neudělají

Prezentace lze vnímat jako formu, kterou přenášíme na ostatní jisté penzum informací a vlastní myšlenky. Zahrnuje široké spektrum sdělení, od non-verbální komunikace, tedy spíše aspektů projevu řečníka, po strukturování argumentů nebo komunikaci příběhových prvků. V každé fázi podnikání klademe důraz na dílčí části tohoto spektra.

Na začátku se místo na slidy zaměřte na hodnotu, kterou chcete přinášet nebo přinášíte svým zákazníkům a naučte se tuto hodnotu sdělovat v různých situacích. Pokud toto nedokážete předat v různých kontextech, nehrňte se do obchodních schůzek příliš horlivě.

2. Prezentace vás budou provázet už napořád

U zrodu podnikatelské myšlenky je třeba správně formulovat vizi a umět ji atraktivně sdělovat. Jen tak může nadchnout první kolegy, podporovatele nebo investory. Můžete mít jakkoli dobrý nápad, ale pokud ho neprodáte kvalitní a kopmlexní prezentací, zůstane bez pozornosti. Důležité je formulovat smysl projektu a přesvědčit posluchače o jeho životaschopnosti.

Jakmile se pustíte do realizace, platí totéž: daný produkt nebo službu potřebujete vystihnout a prodat zákazníkovi jako užitek nikoli jako seznam benefitů. Konečně v pozdějších fázích podnikatelé komunikují výsledky společnosti interně nebo předávají další směřování investorům pro získání kapitálu na strategický rozvoj.

3. Prezentace nerovná se popis

Každý nápad dokážeme popsat. Mnoho lidí se ale snaží připravit co nejkomplexnější výčet a celistvý přehled všeho, co dělá (a že toho někdy není málo), a toto se nedaří. Odpovědí je, zaměřit se na tzv. velký obrázek. Obrázek slouží jako pomůcka – vysvětlujte pomocí vizualizace nebo jednoduchého modelu, kde služby začnou dávat smysl.

Svůj nápad či produkt můžu nakreslit, demonstrovat nebo pouze slovně představovat, nicméně musí být jasný a „čitelný“. Posluchač by měl získat vidinu toho, jak co funguje. A následně, pokud zákazník něčemu rozumí, má daleko menší bariéry uskutečnit nákupní rozhodnutí nebo daný nápad komunikovat dál.

4. Prezentace může vylepšit celý projekt

Opakované komunikování vašeho nápadu nebo byznysu vám může rozkrýt jeho nedostatky. Můžete zjistit, že posluchač neporozuměl tomu, co vlastně děláte, a neznamená to nic jiného, než že forma komunikace je nedostačující. Možná volíte nesprávná přirovnání, složité obraty a možná i jazyk.

Tato zpětná vazba by pro vás měla být okamžitým impulzem, že je třeba něco změnit. Komunikace tím zpětně dokáže přeskládat celkovou hodnotovou nabídku a možná i změnit byznys model.

5. Kvalitní obsah nestačí

Lukáš často pozoruje, že nám jako prezentujícím chybí kultura zlepšování. Hovoří o tzv. iterování (termín používaný především v projektovém řízení a při samotné tvorbě byznys modelu): tedy o rychlém zkoušení, co funguje, co nefunguje, a o následných změnách. I v komunikaci je zásadní umět se adaptovat a analyzovat efekt prezentace.

Když budeme usilovat o nadhled nad komunikačními výstupy, nestane se vám, že z publika uslyšíte “ten je nudný”, “hovoří jen o sobě”, „vůbec nesleduje, jak se tváříme“. Při prezentaci se proto vždy soustřeďte a analyzujte konkrétní situační kontext.

V akceleračních programech sítě Impact Hub proto řešíme s účastníky také tzv. elevator pitch, způsoby efektivního, stručného a funkčního představování. Některé programy pomáhají v rozjezdu studentským projektům zaměřeným na social business, jiné neziskovkám nebo klasickým firmám.

Jednou z vašich možností je Impact Hub 100-day Challenge, flexibilní akcelerační program založený na mentoringu a poradenství více než 50 zkušených expertů. V rámci Impact Hub 100-day Challenge nepřicházíte o podíl z vaší společnosti, ale platíte pouze vstupní poplatek 14 950 Kč + DPH a na konci programu doplácíte až 20 000 Kč + DPH dle vaší spokojenosti. Dveře programu jsou otevřeny v Praze, Brně i Ostravě a program startuje vždy v lednu, květnu a září. Více se dozvíte právě zde na webu akcelerátoru.