Akcelerační program 100–day Challenge sítě Impact Hub zná svého dalšího vítěze, stala se jím Tereza Raabová s projektem Culture Matters. Cílem projektu je pomáhat české kulturní scéně v oblasti financí, marketingu a business skills, mimo jiné větším propojením světa businessu se světem kultury.

Culture Matters pomáhá neziskové kultuře profesionalizovat se, růst, ufinancovat svou činnost a projekty a být sebevědomým hráčem ve společnosti i v ekonomice. “Snažíme se proto jednak vzdělávat vedoucí pracovníky, manažery a ředitele kulturních organizací např. ve finančním plánování, projektovém řízení, fundraisingu, marketingu apod., ale také jim chceme s těmito dovednostmi pomáhat čím dál víc přímo při jejich práci na místě,” uvádí Tereza Raabová. Culture Matters se snaží propojovat dva světy, které o sobě zatím moc neví, nebo dokonce mají vůči sobě dost předsudků, avšak můžou si vzájemně hodně pomoct – neziskovou kulturu a svět byznysu. “Například teď rozjíždíme mastermind skupinu pro ředitele úspěšných kulturních organizací jako jsou Plzeň 2015, Signal festival, Jatka78 aj., kterou povede Martin Hudeček, zkušený kouč původně z businessového prostředí,” doplňuje Tereza.

Nápad

Nápad na projekt Culture Matters přišel na začátku roku 2014, kdy byla Tereza na mateřské se třetím dítětem a sledovala různé on-line kurzy a webináře. Jelikož se osobnostním profilem řadí mezi “podporovatele”, napadlo jí, že on-line kurzy by mohly pomáhat také lidem z neziskové kultury. Přestože v posledních letech vznikla řada oborů VŠ zaměřených na arts management či management kultury, lidé pracující v kulturních organizacích většinou nemají vystudovaný žádný takový obor a učí se to „za pochodu“, často metodou pokus/omyl. Culture Matters jim může poskytovat potřebné vzdělání, ale i místo pro sdílení zkušeností navzájem. “Když jsem oslovovala lektory pro první on-line kurz, jedním z nich byl Mario Kubaš, který učí Arts management na VŠE a tehdy také pracoval jako redaktor Událostí ČT. Nápad se mu tak zalíbil, že se ke Culture Matters přidal jako společník a pomáhal natáčet on-line kurzy,” vzpomíná Tereza.

Krásné začátky

Za své první úspěchy považuje Tereza každý nový on-line kurz a teď i živé akce (semináře, snídaně pro kulturu, mastermind skupiny), obzvlášť když několika-týdenní kurz dokončí většina přihlášených lidí, kteří následně napíšou zpětnou reakci, že jim kurz pomohl a líbil se jim. Za tři roky prošlo jejich kurzy a semináři cca 250 lidí, z nich řada se vrací opakovaně. V Culture Matters mají radost ze spolupráce se špičkovými lektory, nejlepšími v oboru (H. Průchová, J. Tomandl, M. Šilar, P. Machálek, O. Škochová, M. Hudeček) a samozřejmě i z komunikace s opakujícími se zákazníky.

Bez růžových brýlí

Všechno ale nebylo jen růžové. Vzhledem k tomu, že cílová skupina Culture Matters je nezisková kultura, často naráží na finanční možnosti. Culture Matters dosud fungovalo bez dotací, ale je to dlouhodobě těžko udržitelné, obzvlášť když chtějí mít co největší dopad a být v neziskové kultuře vnímaní jako podporovatelé a pomocníci. S tím souvisí i boj s kapacitami. Nejen Tereza, ale i další lidé z týmu CM mají jiné práce, které je zaměstnávají a živí více. Proto je často nelehké najít prioritu, čas, pozornost a domluvit se na všem v týmu.

100DC matters

Do 100DC se přihlásili díky tomu, že Tereza poslední rok pracovala hlavně z domu. “Řekla jsem si, že musím začít zase víc chodit mezi lidi. Přihlásila jsem se proto do Impact Hubu v Brně a hned první den mě upoutal leták na 100DC. Uzávěrka byla za dva dny. Dost jsem váhala, spíš jsem řešila, co s Culture Matters dál… ale lidi z Hubu mě přesvědčili, ať přihlášku podám a uvidíme,” doplňuje Tereza s nadšením. Jedním z jejích cílů bylo naučit se delegovat práci a vést tým lidí. Díky mentorovi Davidu Kovalskému našli ještě před začátkem programu několik stážistů. “Zájem o stáž mě překvapil, dokonce jsem musela dělat výběrové řízení. A co víc, všichni byli nadšení a makali jak mohli, většinou vedle svých vlastních zaměstnání či studia. K tomu náš mentor a řada expertů způsobili to, že jsme se prostě nemohli jen tak flákat. Když jsme viděli, jak nám upřímně chtějí pomáhat, plnili jsme jejich úkoly a následovali jejich rady,” uzavírá Tereza. V Culture Matters zavedli řadu aplikací a nástrojů pro lepší týmovou spolupráci, Tereza začala přenášet svoje know-how na jiné lidi a také na papír, aby to bylo snadno přenosné a mohli škálovat. Po dotazníkovém průzkumu rozšířili svojí nabídku o mnoho nových produktů a aktivit – např. networkingové snídaně, živé semináře, služby na klíč či mastermind skupiny.

Intenzivní práce

Program 100DC Tereze přinesl hodně a dle jejích slov byl velmi rychlý a poměrně náročný. Celou dobu se cítila naprosto „akcelerovaná“, nebyl čas na odpočinek. Ale jak to tak bývá, čím víc do toho dáváte, tím víc z toho získáte. Každý si může tempo trochu korigovat. Tereza tvrdí, že měla pocit, že co nestihnou za 100 dní, to nestihnou nikdy. Díky 100DC Culture Matters vystřelil vzhůru a teď se snaží udržet tempo, zavést stážistům a původním dobrovolníkům odměny a zajistit udržitelný rozvoj. Klíčové bude udržet a zaplatit lidi, kteří do toho šli srdcem a věnovali CM velkou porci energie a svého času během 100DC.

Zářná budoucnost

V budoucnu toho plánují hodně. Nejdříve chtějí dotáhnout všechny nové nápady a produkty, které vyplynuly z akcelerátoru. Zejména služby na míru (pomoc s produkcí eventů např. ve městech a obcích i firmách, studie ekonomických dopadů kulturních organizací a eventů apod.), ale mají i spoustu nápadů na projekty typu Arts & Business. Vše ale musí pořádně domyslet a dát tomu jasnou podobu. Samozřejmostí zůstávají vzdělávací aktivity v on-line i off-line prostředí a networkingové aktivity jako jsou snídaně pro kulturu a mastermind skupiny.